jump to navigation

ខ្មែរត្រូវតែស្គាល់អោយច្បាស់ ពីពុតត្បុតយួន ខែសីហា 18, 2010

Posted by khmervipheak in កុំមុយនិស្ត, ក្បាលខ្មែរ, ខួរយួន, គណបក្សប្រជាជន, ជនក្បត់ជាតិ, ជា ស៊ីម, នយោបាយ, ប្រទេស ខ្មែរ, ប្រទេស យួន, ពួកសំដាចម៍, ពួកអាបណ្ឌិតអត់សាលា, ព្រំដែនខ្មែរ-យួន, មេរៀនកូនខ្មែរ, យួន, យួនកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរ, យួនអន្តោប្រវេស, ល្បិចយួនត្រួតខ្មែរ, ល្បិចឧក្រឹដ្ឋកម្ម, សហពន្ធឥណ្ឌូចិន, សំដាចម៍ហ៊ុន សែន, សំដីអត់ពូជ, ហេង សំរិន.
trackback

មើលផងដែរ៖

http://ki-media.blogspot.com/2010/08/cambodians-must-know-well-yuon-tricks.html

http://ki-media.blogspot.com/2010/08/som-niyeay-phorng-op-ed-by-angkor-borei.html

http://ki-media.blogspot.com/2010/08/puork-dai-pralak-chheam-kom-oy-ruoch.html

http://ki-media.blogspot.com/2010/08/anti-cpp-leaflet-distributed-in-phnom.html


Advertisements

មតិ»

1. Paul - ខែកញ្ញា 24, 2010

I am so happy to come across this excellent Khmer website for the first time.All I can say for now if Khmer is not united now ,We Khmer will
become minority in our own country because of Indochinese Federation.
If we have a quick look at a few things like Cambodian living condition,
Court, Corruption etc. All of these are enormous problems facing our innocent Cambodian .But if We rise our-self some self-questions and self-answers as below then these answers are obvious: Why such country like Cambodia is a small but rich of natural resources with small population but why the present living condition of majority of Cambodian living like hell ( like factory workers,farmers no land and why land grab ) etc.Talking about court systems in Cambodia if you rich and powerful but commit wrongdoing you will more than 100% win but if you are a victim , poor no power no money to bribe the court you lose So black become white, white become black a traitor become a hero ( become strong man like puppet or running dog for Vietnamese like Hun Sen ) Corruption ha been a enormous problem in our society in so many changing regimes. but corruption under Hun Sen puppet regime is to poison Cambodian society it has a real goal to make most Cambodian week,tired, sick of all of these.So it easy for Vietnamese swallow Cambodian as they did to Champa country, to Lao, Now they Vietnamese been doing it to Cambodia. I am sure there are still some Cambodian don’ t see this as a real danger to our country.So for those who do not believe this let me provide one or things as follow: 1Look at the influx of the illegal Vietnamese to Cambodia their real goals are 1 for long term Vietnamese population in Cambodia will become majority ( more and more keep coming, getting married with Cambodian etc ) 2 to keep an eyes on Cambodian people and report to General Meas Sophea ( General Meas Sophea is Vietnamese top agent disguise as Cambodian General he was born in Vietname now he is a Cambodian General in Hun Sen Regime , the same thing as Tep Vong fake monk ) and these illegal Vietnamese can vote for Hun Sen again and again. 2 Paris Peace Agreement in 1991 ( one of all the agreements ) Vietnamese troops must withdraw out of Cambodia. But the reality is minority of these Vietnamese troops went back to Vietnam. But the majority of these Vietnamese troops still in Cambodia All they did was change from Vietnamese uniforms to Hun Sen solders uniform and continue to stay in Cambodia mixing with Hun Sen solders.So some events were crackdown brutally like ( Ranarridh in 5-6 July 1997., Sam Rainsy led huge demonstration in 1998 ) So We do not have a pure Cambodian government . The so called The Royal Cambodian Government ( or Hun Sen’s Government ) is Vietnamese Government. These are real dangers for the whole Cambodian in the near future . Pleas wake up Cambodian. United We Stand, Devided We die. Of Course We don’t want be like Champa.
Personally I have said above because I love Cambodian and Cambodian. I strongly believe many other fellow Cambodians home and abroad feel the same as me. Good luck to all Cambodians.

2. Seng - ខែតុលា 23, 2010

Hello to all Khmer Home and Abroad,
Today Saturday October 23,2010 is the 19th Anniversary of the Paris Peace Agreement.The following contents in Khmer which is express by our fellow Cambodian and every single word in his expression is very important . and I agree with this comment more than 100 %, to me
it part of our Khmer history.
( please allow me to use your comment to prevent our country to fall into Vietnamese Indochinese Federation )
បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាគ្មានប្រទេសខ្មែរ ដូចបច្ចុប្បន្ន

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាប្រទេសខ្មែរ ប្រែជាអណាខេត្តយួន តាំងពីយូរ

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាកូនខ្មែរបច្ចុប្បន្ន នឹងអត់ចេះខ្មែរ ប៉ុន្តែចេះភាសាយួន ព្រោះយួនបង្ខំ ជាស៊ីម ហ៊ុនសែន ហេងសំរិន អោយកូនសិស្សសាលាបថមសិក្សាខ្មែរ រៀនភាសាយួន។

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាប៉ូលីសខ្មែរ ស្ល់ៀកពាក់សក្តិក្រហមផ្កាយលឿង និងឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងដូចពួកប៉ូលីសយួន សូមមើលគំរូពួកប៉ូលីសលាវ ស្លៀកពាក់ច្រលំប៉ូលីសយួន។

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាប្រទេសខ្មែរ នៅតែប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្តផ្តាច់ការ ប្រជាពលរដ្ឋវេទនា

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាយួននៅកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរ រៀងរហូត។

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាខ្មែរកញ្ជះយួន និងខ្មែរស្នេហាជាតិ ច្បាំងគ្នារហូត ប៉ុន្តែចំណេញដល់យួន។

បើគ្មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ប្រាកដជាប្រទេសខ្មែរ នឹងបាត់ពីផែនទីពិភពលោក ប៉ុន្តែក្លាយជាអណាខេតរបស់យួន

មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ចឹងហើយ នៅតែយួនឆ្លៀតបញ្ចូល ពួកជនជាតិយួន ចូលមកនៅប្រទេសខ្មែរ បច្ចុប្បន្នជាង ៤ លាននាក់ សំរាប់ជាបង្អែករបស់យួននៅប្រទេសខ្មែរ។
ប្រទេប្រាកដជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ រស់គ្មានសេរីភាព ក្រោមរបបកុម្មុយនីស្ត

មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ចឹងហើយ នៅតែយួននៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរ តាមហ៊ុនសែន

រាល់ទង្វើសំរេចរបស់ហ៊ុនសែន ថិតនៅក្រោមការអនុញាត របស់យួន ជាក់ស្តែងជំលោះខ្មែរ-សៀម។ ហ៊ុនសែនស្រែកក្អេងក្អាងដូចសំបើមណាស់ ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនលែងហ៊ានស្រែក ពេលសៀមចាប់ដៃជាមួយយួន។

នោះសបញ្ជាក់ថា ហ៊ុនសែនកញ្ជះយួន ចង់សំរេចអ្វី ត្រូវតែថិតក្រោមបញ្ជា របស់ចៅហ្វាយយួន របស់ហ៊ុនសែន។

គ្មានកូនខ្មែរណាច្រលំឡើយថា ហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិ លក់ក្បាលដាច់ថ្លៃអោយយួន គ្មានអាចប្រកែកបាន។ end.
First of all please be silence with me for a few second to pay
respect to all of our fellow Cambodians who passed away.
Like Ho Sok,Chea Vichea, K-5 etc.
Last but not lease for those men and women scarified their lives for the cause of The Peace Paris Agreement in 1991.Without those figthers working hand in hand with all Khmer home and abroad to force Vietname and it’s slave Hun Sen to sign this Paris Peace Agreement.
but also not to forget those leaders who led fighting movement in the coalition government (1982-1991)and signed this historical Agreement for all Khmer ( exclude Yuon ‘s slave Hun Sen )
We Khmer must know our own real history, must know who is our real enemy. Our real enemies are Ho Chi Minh,Vietnamese Viet Minh, Khmer Viet Minh ( like Heng Samrin,Chea Sim, Chan Si, Ros Sami, Say bouthong and thoursand more like Heng Samrin and Chea Sim they were Khmer Viet Minh before they became Khmer Rouge between 1975-1979 ) Viet Cong.and these Khmer Viet Minh are running the country under new name of CPP and their Master was Son Ngoc Minh ( do not mistaken with Son Ngoc Thanh ) The reason was after Son Ngoc Thanh was arrested in 1945 Ho Chi Minh took this opportunity to change the name of former Khmer Krom Achar Mean to Son Ngoc Minh and spread the word to khmer Kandal and Khmer Krom that Son Gnoc Minh was a brother of Son Ngoc Thanh to gain support from Khmer and Khmer Krom.Because in 1940s Son Ngoc Tanh had strong support from Khmer and Khmer Krom. This is one of million dirty trick they used to us ( Khmer ) to achieve his Vietnamese Indochinese Federation to bring Lao and Kampuchea under Vietnamese annex .Son Ngoc Minh left Cambodia to Hanoi, Nort Vietnam after Geneva conference in 1954 and continue to stay there still 1972 and was sent from Hanoi to China for high blood pressure treatment and he died in the hospital in china in the same year.
If you look closely you will see the Vietnam, Lao and CPP ( Youn ‘s slave ) honor Son Ngoc Minh as a father of Communism in Cambodia. so Son Ngoc Minh is the Master of Khmer Viet Minh and Ho Chi Minh was the Master of Son Gnoc Minh.This is a fraction of our real Khmer history so the more research we do from 1930 onward ( 2010 ) we will know who is the enemy of Khmer History.and you will see what Ho Chi Minh, Vietnamese Viet Minh, Khmer Viet Minh, Viet Cong and CPP ( Khmer Viet Minh ) doing deep inside our country and Lao as well.
So Khmer real history is very important it can tell Khmer that why Sun Hen never bring The Temple Preah Vihear case to UN to solve the problem peacefully and we will win more than 100% Because Preah Vihear belong to only Khmer . The answers is Cambodia has an area of 181,035 square kilometers only on paper in reality a lot less than this it been lost to Yuon and Thai.The same as KRT why Hun Sen keep interfering, cause corruption,and shut down the KRT if foreign judge do more indictment
Why this historical court not allowed to talk only between 1975-1979 because if they talk before 1975 and after 1979 it will involved with many country like Viet Nam,China US and soviet etc.
So it our last time for all Khmer to put our differences away and stand up together to bring our voices louder and louder to the UN.
Don’t put the fate of our country in 2013 national election ahead because Yuon will cheat again and again by using the same tactics ( 5 millions Vietmase illegall living in our country will vote for youn’s slave Hun sen plus about a million Vietnamese troops in Hun Sen Uniform to crush Khmer brutally as they did to Ranariddh in 5-6 july 1997, and to Sam Rainsy mass demonstration against cheating election in 1999. and Hand Grenade in 1997 Who behinds all of these it is obvious it Hun sen But Hun Sen is only Yuon ‘s slave so the real enimy of Khmer is Yuon these involve deeply with Lao as part of Vietnamese Indochinese Federation.
Please wake up before it too late like Champa, Khampuchea Krom
We do not want to become minority on our homeland.
Khmer must love Khmer
When I say Khmer I include Khmer Krom too .
Good luck to all Khmer.


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: